Analyses

1 - 20 van 306 analyses
Name Matrix Uitvoerende afdeling Afnamerecipiënt
17-OH progesterone bloed Klinische chemie serumtube
25-OH-vitamine D bloed Klinische chemie serumtube
5-hydroxyindolazijnzuur 24u-urineverzameling Klinische chemie urinepot met zoutzuur
ACTH bloed Klinische chemie EDTA-tube
AFP materneel bloed Klinische chemie serumtube
AFP tumormerker bloed Klinische chemie serumtube
Albumine vocht Klinische chemie steriel recipiënt, steriele buis
Albumine bloed Klinische chemie serumtube
Albumine CSV Klinische chemie steriele buis
Albumine (nefelometrisch) bloed Klinische chemie serumtube
Albumine index bloed, CSV Klinische chemie serumtube, steriele buis
Aldosterone 24u-urineverzameling Klinische chemie urinepot zonder additief
Aldosterone bloed Klinische chemie serumtube
Alfa-1-antitrypsine bloed Klinische chemie serumtube
Alfa-1-antitrypsine fenotypering bloed Klinische chemie serumtube
Alfa-1-microglobuline 24u-urineverzameling Klinische chemie urinepot zonder additief
Alfa-1-microglobuline urinestaal Klinische chemie urinepot zonder additief
Alfa-1-zuurglycoproteine bloed Klinische chemie serumtube
Alfa-2-macroglobuline bloed Klinische chemie serumtube
Algemeen Toxicologisch Onderzoek Kwalitatief urinestaal Klinische chemie urinepot, steriel recipiënt