Matrix

urinestaal

Afnamerecipiënt

urinepot zonder additief

Monsterverzending extramuros

geschikt staaltype voor analyse: urinestaal
minimum staalvolume: 0,5 mL
verzendingscondities: op kamertemperatuur

Uitvoerende afdeling

Uitvoerfrequentie

tweemaal per week

Uitvoering In Urgentie

nee

Analysetijd

1 dag

Beproevingsmethode

Nefelometrie
BN II (Siemens)

Aanrekening onder RIZIV

ja

RIZIV Nomenclatuur

Verantwoordelijke