Extramuros

Monsterverzending extramuros  

Adres:
Klinische Biologie
Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA)
Drie Eikenstraat 655
B-2650 Edegem

Verzending of afgifte van monsters:
Monsters kunnen verzonden worden via de post naar bovenstaand adres of afgegeven worden aan de receptie van de Klinische Biologie van het UZA. Om de Klinische Biologie van het UZA te bereiken volgt U vanuit de hoofdingang van het ziekenhuis route 169 . De Klinische Biologie bevindt zich op de 3e verdieping.

Richtlijnen bij het verzenden van aanvragen
Bij het versturen van monsters naar de Klinische Biologie van het UZA moeten volgende items gerespecteerd worden. 
Noodzakelijke gegevens aanvraagformulier:

identificatie patiënt:
naam, voornaam
geslacht
geboortedatum
adres
mutualiteitsgegevens

identificatie aanvragende arts: 
naam, voornaam
adres
RIZIV-nr
aanvraagdatum

adres en contactgegevens van het doorsturend laboratorium
handtekening van de aanvragende arts of klinisch bioloog
afname datum en -tijd, indien relevant gegevens ivm afnameplaats, -duur, - volume, identificatie monsternemer
éénduidige vermelding van de gevraagde analyses
bijhorende klinische inlichtingen (zie diagnoseregels - wettelijk verplicht), deze worden apart vermeld voorafgegaan door 'Klinische Inlichtingen:'

Buizen en/of andere recipiënten dienen éénduidig geïdentificeerd te zijn ahv. het referentienummer van de aanvraag of minimale patiëntengegevens: naam, voornaam, geslacht en geboortedatum.

Openingsuren:
De Klinische Biologie is geopend van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 17.00u. De monsters worden bij voorkeur afgegeven vóór 16.00u.
Van maandag tot en met vrijdag van 17.00 tot 07.00 uur en op zaterdag, zon- en feestdagen wordt service verleend voor dringende aanvragen en een beperkt analysepakket. De monsters worden op die dagen bij voorkeur afgegeven vóór 10.30u.

Afgifte van semenmonsters:
Semenmonsters dienen rechtstreeks in het BSA-labo afgegeven te worden. U volgt hiervoor route 140 (2e verdieping). U kan terecht in het BSA-labo op werkdagen van 8.00 tot 11.30u of op afspraak (tel. 03/821.33.65).