Kwaliteit

Kwaliteitscontroleprogramma's voor de analyses van:

 

Referentiewaarden voor analyses van:

 

Analyses aangerekend aan de patiënt

Een aantal van onze analyses worden aangerekend aan de patiënt.
Een overzicht van deze analyses en de prijzen kan u terugvinden in het volgende document :

 

Accreditatie

De Klinische Biologie van het UZA is erkend door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu onder het nummer 11603. In deze hoedanigheid voert het laboratorium een ruim pakket aan analyses uit zoals  opgenomen in de labogids. De erkenningscriteria zijn wettelijk vastgelegd in het KB van 3 december 1999 (BS van 30.12.1999). Sinds het in voege treden van dit KB werkt het laboratorium onder een kwaliteitssysteem dat vastgelegd is in een kwaliteitshandboek.

Het laboratorium is door BELAC geaccrediteerd volgens ISO 15189 met accreditatienummer 204-MED voor de tests die vermeld zijn in de technische bijlage bij het certificaat.  
Op onze rapporten worden de tests die onder accreditatie worden uitgevoerd aangeduid en met de gepaste bewoording verwezen naar het certificaatnummer. In de labogids wordt bij de analyses aangegeven onder welk accreditatienummer de analyses geaccrediteerd zijn.

Verklaring omtrent gebruik van in-huis ontwikkelde in-vitrodiagnostiek testen in het kader van de Europese verordening 2017/746 betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek (IVDR). 

Erkenning

Hier vindt u de meest recente informatie over onze erkenning.

 

Nomenclatuur 

De nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen is een gecodeerde lijst met de geneeskundige prestaties die (geheel of gedeeltelijk) vergoed worden door de verzekering voor geneeskundige verzorging.           

Verstrekkingen inzake klinische biologie zijn in de nomenclatuur terug te vinden in:

 Hoofdstuk III artikel 3 
 Hoofdstuk V artikel 18, 24, 24bis
 Hoofdstuk VII artikel 33bis, 33ter

Link naar teksten van de RIZIV nomenclatuur.