Labo Automatisatie 2010

Totale laboautomatisatie 21 april 2010

Op 21 april 2010 wordt een nieuwe automatenstraat in het labo in gebruik genomen. Hierdoor veranderen voor een groot aantal klinisch-chemische parameters de rapportagewaarden.

Methodevergelijkingen wezen uit dat verschillen in resultaten tussen de oude en nieuwe methoden verwacht kunnen worden.

Hieronder vindt u belangrijke informatie over de laboautomatisatie van 21 april 2010 en een tool voor de omrekening van resultaten bekomen met de nieuwe en oude methoden.

Sinds de laboautomatisatie werd de accreditatie tijdelijk opgeschort voor de parameters die hiermee verband hebben. Het certificaat en de technische bijlage staan onder Accreditatie