Matrix

bloed

Afnamerecipiënt

Monsterverzending extramuros

geschikt staaltype voor analyse: serum
minimum staalvolume: 0,5 mL
verzendingscondities: op kamertemperatuur

Uitvoerende afdeling

Uitvoerfrequentie

2-wekelijks

Uitvoering In Urgentie

nee

Analysetijd

1 dag

Beproevingsmethode

ELISA: Diasource
ELISA-reader: Molecular Devices Spectramax Plus 384

Aanrekening onder RIZIV

ja

RIZIV Nomenclatuur

Verantwoordelijke