Matrix

bloed

Afnamerecipiënt

Afnamerecipiënt Extra

min 1400 µL serum nodig

Monsterverzending extramuros

diepvries

Uitvoerende afdeling

Uitvoerfrequentie

wekelijks

Beproevingsmethode

ELISA

Referentiewaarden

​ApDia, bijsluiter ADM ELISA, 2014-1 (ref. 710201)​

Aanrekening onder RIZIV

neen

Aanrekening patiënt

ja

Verantwoordelijke