Matrix

24u-urineverzameling

Afnamerecipiënt

urinepot zonder additief

Patiëntvoorbereiding

zie instructies 24u-urineverzameling

Monsterverzending extramuros

geschikt staaltype voor analyse: 24-uursverzameling
afgenomen, minimum staalvolume: 0,5 mL
verzendingscondities: op kamertemperatuur

Uitvoerende afdeling

Uitvoerfrequentie

tweemaal per week

Uitvoering In Urgentie

nee

Analysetijd

1 dag

Beproevingsmethode

Nefelometrie
BN II (Siemens)

Aanrekening onder RIZIV

ja

RIZIV Nomenclatuur

Verantwoordelijke