Matrix

vocht

Matrix extra

punctievloeistof (peritoneaal, pleuraal, pericardiaal, ascites, lamel)

Afnamerecipiënt

steriele buis

Uitvoerende afdeling

Uitvoerfrequentie

24 op 24 uur

Uitvoering In Urgentie

ja

Analysetijd

2 uren

Analysetijd in urgentie

1 uur

Beproevingsmethode

​Fotometrie - eindpuntsmeting bij 596/694nm / broomcresolgroen
(Siemens REF 11097590)
Atellica (Siemens)

Referentiewaarden

Aanrekening patiënt

Verantwoordelijke