Matrix

bloed
CSV

Afnamerecipiënt

steriele buis

Monsterverzending extramuros

geschikt staaltype voor analyse: serum/CSV
minimum staalvolume: elk 0,5 mL
verzendingscondities: op kamertemperatuur

Uitvoerende afdeling

Uitvoerfrequentie

tweemaal per week

Uitvoering In Urgentie

nee

Analysetijd

1 dag

Beproevingsmethode

Berekening

Aanrekening onder RIZIV

ja

RIZIV Nomenclatuur

540131 - 540142 / 544213 - 544224

Verantwoordelijke