Synoniemen

5-HIAA

Matrix

24u-urineverzameling

Afnamerecipiënt

urinepot met zoutzuur

Patiëntvoorbereiding

zie instructies 24u-urineverzameling

Monsterverzending extramuros

geschikt staaltype voor analyse: 24u-urineverzameling afgenomen op zoutzuur
minimum staalvolume: 5 mL
verzendingscondities: kamertemperatuur

Uitvoerende afdeling

Uitvoerfrequentie

wekelijks

Uitvoering In Urgentie

nee

Beproevingsmethode

Reversed Phase (RP) -HPLC gevolgd door ECD - detectie Biorad Biorad - ECD Waters / Millennium installatie

Aanrekening onder RIZIV

ja

Opmerking

analyse bij voorkeur uitgevoerd op 24u-urineverzameling analyse kan uitzonderlijk uitgevoerd worden op een urinestaal

Verantwoordelijke