Matrix

bloed

Afnamerecipiënt

Monsterverzending extramuros

geschikt staaltype voor analyse: serum
minimum staalvolume: 0,5 mL
verzendingscondities: op kamertemperatuur

Uitvoerende afdeling

Uitvoerfrequentie

24 op 24 uur

Uitvoering In Urgentie

ja

Analysetijd

2 uren

Analysetijd in urgentie

1 uur

Beproevingsmethode

Turbidimetrie
(Siemens REF 11097618)
Atellica (Siemens)

Accreditering

ISO 15189 204-MED

Aanrekening onder RIZIV

ja

RIZIV Nomenclatuur

Verantwoordelijke