Synoniemen

Alfa-Foeto Protein

Matrix

bloed

Afnamerecipiënt

Monsterverzending extramuros

geschikt staaltype voor analyse: serum
minimum staalvolume: 0,75 mL
verzendingscondities: op kamertemperatuur

Uitvoerende afdeling

Uitvoerfrequentie

24 op 24 uur

Uitvoering In Urgentie

ja

Analysetijd

2 uren

Analysetijd in urgentie

1 uur

Beproevingsmethode

Chemiluminescentie / 2‑site sandwich immunoassay
Atellica (Siemens)

(Siemens REF 1099544)

Referentiewaarden

Accreditering

ISO 15189 204-MED

Aanrekening onder RIZIV

ja

RIZIV Nomenclatuur

Verantwoordelijke