Synoniemen

25-hydroxyvitamine D

Matrix

bloed

Afnamerecipiënt

Monsterverzending extramuros

geschikt staaltype voor analyse: serum
minimum staalvolume: 0,5 mL
verzendingscondities: op kamertemperatuur

Uitvoerende afdeling

Uitvoerfrequentie

dagelijks (niet op weekend- en feestdagen)

Uitvoering In Urgentie

nee

Beproevingsmethode

Chemiluminescentie / 2‑site sandwich immunoassay
Atellica (Siemens)

(Siemens REF 10995719)

Referentiewaarden

Aanrekening onder RIZIV

ja

RIZIV Nomenclatuur

Opmerking

​Indien niet wordt voldaan aan diagnoseregel 155 uit artikel 24 wordt de test aan de patiënt aangerekend (zie lijst 'analyses aangerekend aan patiënt’).

 

Verantwoordelijke