Synoniemen

Adrenocorticotroop hormoon

Matrix

bloed

Afnamerecipiënt

Patiëntvoorbereiding

indien als dynamische test: tijd duidelijk vermelden op etiket

Monsterverzending intramuros

op ijswater staal onmiddellijk na afname naar labo versturen

Monsterverzending extramuros

geschikt staaltype voor analyse: EDTA plasma
minimum staalvolume: 0,75 mL
verzendingscondities: diepgevroren

Uitvoerende afdeling

Uitvoerfrequentie

dagelijks (inclusief weekend- en feestdagen)

Uitvoering In Urgentie

enkel na telefonisch overleg met klinisch bioloog

Analysetijd

4 uren

Beproevingsmethode

Elektrochemiluminescentie Cobas 8000 e801

Referentiewaarden

Aanrekening onder RIZIV

ja

RIZIV Nomenclatuur

Verantwoordelijke