Matrix

bloed

Afnamerecipiënt

Uitvoerende afdeling

Uitvoerfrequentie

24 op 24 uur

Uitvoering In Urgentie

ja

Analysetijd

2 uren

Analysetijd in urgentie

1 uur

Beproevingsmethode

Fotometrie - eindpuntsmeting bij 596/694nm / broomcresolgroen
(Siemens REF 11097590)
Atellica (Siemens)

Referentiewaarden

Accreditering

ISO 15189 204-MED

Aanrekening onder RIZIV

ja

RIZIV Nomenclatuur

Verantwoordelijke