Synoniemen

Aldosteron

Matrix

24u-urineverzameling

Afnamerecipiënt

urinepot zonder additief

Patiëntvoorbereiding

Monsterverzending extramuros

geschikt staaltype voor analyse: 24u-urineverzameling minimum staalvolume: 0,5 mL verzendingscondities: op kamertemperatuur

Uitvoerende afdeling

Uitvoerfrequentie

wekelijks

Uitvoering In Urgentie

nee

Beproevingsmethode

Chemiluminiscentie - Liaison XL (DiaSorin)

Referentiewaarden

Aanrekening onder RIZIV

ja

RIZIV Nomenclatuur

Verantwoordelijke