Matrix

bloed

Afnamerecipiënt

Monsterverzending extramuros

geschikt staaltype voor analyse: serum
minimum staalvolume: 0,5 mL
verzendingscondities: op kamertemperatuur

Uitvoerende afdeling

Uitvoerfrequentie

tweemaal per week

Uitvoering In Urgentie

nee

Analysetijd

1 dag

Beproevingsmethode

Nefelometrie
IFCC standaardisatie
BN II (Siemens)

Aanrekening onder RIZIV

ja

RIZIV Nomenclatuur

Verantwoordelijke