Matrix

bloed

Afnamerecipiënt

Monsterverzending extramuros

geschikt staaltype voor analyse: serum
minimum staalvolume: 0,2 mL
verzendingscondities: op kamertemperatuur

Uitvoerende afdeling

Uitvoerfrequentie

2-maandelijks

Uitvoering In Urgentie

nee

Analysetijd

1 dag

Beproevingsmethode

Iso-elektrische focusering
Hydragel A1AT (Sebia)
Hydrasys Focusing (Sebia)
Visuele aflezing

Aanrekening onder RIZIV

ja (diagnoseregel 131, 133)

RIZIV Nomenclatuur

Verantwoordelijke