Synoniemen

Aldosteron

Matrix

bloed

Afnamerecipiënt

Patiëntvoorbereiding

Om het resultaat correct te kunnen interpreteren, dient vermeld te worden of de bloedname liggend of staand gebeurde, na volledige nachtrust of activiteit.​

Monsterverzending extramuros

geschikt staaltype voor analyse: serum minimum staalvolume: 0,5 mL verzendingscondities: op kamertemperatuur

Uitvoerende afdeling

Uitvoerfrequentie

wekelijks

Uitvoering In Urgentie

nee

Beproevingsmethode

Chemiluminiscentie - Liaison XL (DiaSorin)

Referentiewaarden

Aanrekening onder RIZIV

ja

RIZIV Nomenclatuur

Verantwoordelijke