Synoniemen

VLCFA, very long chain fatty acids (carnitines)

Matrix

bloed

Afnamerecipiënt

Afnamerecipiënt Extra

bloed afkomstig van een perifere vingerprik; minimum drie gevulde cirkels

Monsterverzending intramuros

​Verifieer eerst of het bloedkaartje volledig droog is alvorens het te transporteren naar het labo; het bloedkaartje dient hierbij ook afgeschermd te worden van vocht.

Monsterverzending extramuros

​Verifieer eerst of het bloedkaartje volledig droog is alvorens het te transporteren; het bloedkaartje dient hierbij ook afgeschermd te worden van vocht.

Uitvoerende afdeling

Metabole analyses

Uitvoerfrequentie

dagelijks (niet op weekend- en feestdagen)

Uitvoering In Urgentie

enkel na telefonisch overleg met klinisch bioloog

Analysetijd

2 weken

Analysetijd in urgentie

1 dag

Beproevingsmethode

Gemeten via tandam massaspectrometrie (FIA-MS/MS)

Referentiewaarden bijlage

Klinische relevantie

​Detectie van afwijkingen in het peroxisomaal vetzuurmetabolisme bv. Zellweger, adrenoleukodystrofie, Refsum, X-ALD.

Externe kwaliteitscontrole (EQC)

Ja

Aanrekening onder RIZIV

ja

RIZIV Nomenclatuur

Opmerking

Carnitinepatroon voor snelle bepaling peroxisomale stoornissen, bij afwijkend profiel kunnen vrije vetzuurketens als controlestaal door een extern labo bepaald worden.

Verantwoordelijke