Matrix

bloed

Afnamerecipiënt

Afnamerecipiënt Extra

Mag ook gespot worden vanuit een EDTA-tube.

Monsterverzending intramuros

Verifeer eerst of het bloedkaartje volledig droog is alvorens het te transporteren naar het labo; het bloedkaartje dient hierbij ook afgeschermd te worden van vocht.

Monsterverzending extramuros

​Verifeer eerst of het bloedkaartje volledig droog is alvorens het te transporteren naar het labo; het bloedkaartje dient hierbij ook afgeschermd te worden van vocht.

Uitvoerende afdeling

Metabole analyses

Uitvoerfrequentie

dagelijks (niet op weekend- en feestdagen)

Uitvoering In Urgentie

enkel na telefonisch overleg met klinisch bioloog

Analysetijd

2 weken

Analysetijd in urgentie

1 dag

Beproevingsmethode

​Gemeten via tandem massasectrometrie (FIA-MS/MS)

Referentiewaarden bijlage

Klinische relevantie

​Semi-kwantitatieve analyse van aminozuren, vrij carnitine en acylcarnitines en hun onderlinge verwantschap verschaffen concentratieprofielen die helpen in de screening van aminozuren afwijkingen, vetzuuroxidatie-en organische zuren afwijkingen.

Accreditering

ISO 15189 204-MED

Aanrekening onder RIZIV

Ja

RIZIV Nomenclatuur

Verantwoordelijke