Synoniemen

Salmonella spp.
Yersinia spp.
Campylobacter spp.
Shigella spp.
Clostridium difficile toxine producerend
Aeromonas spp.
EHEC (O157)
Stoelgang
Coprocultuur
Parasieten

Aanvraagformulier

Matrix

faeces

Afnamerecipiënt

Afnamerecipiënt Extra

faecespotje

Patiëntvoorbereiding

minimum staalvolume: volume van een koffielepel

Monsterverzending intramuros

op kamertemperatuur
staal onmiddellijk na afname naar labo versturen indien staal niet onmiddellijk naar labo, in koelkast bewaren.

Uitvoerende afdeling

Uitvoerfrequentie

dagelijks (niet op weekend- en feestdagen)

Uitvoering In Urgentie

nee

Analysetijd

< 1 week

Beproevingsmethode

Kweek van enteropathogenen. Identificatie dmv manuele biochemische identificatie en/of massaspectrometrie en gevoeligheidsbepaling.

Referentiewaarden

Accreditering

ISO 15189 204-MED

Aanrekening onder RIZIV

Ja

RIZIV Nomenclatuur

Opmerking

Kweek voor enteropathogenen wordt niet meer uitgevoerd indien de patiënt langer dan 3 dagen gehospitaliseerd is, onderzoek voor parasieten en kweek voor Clostridium difficile toxine producerend zal nog wel uitgevoerd worden. Sorbitol EHEC (O157:H07) wordt standaard uitgevoerd bij bloederige en vloeibare stoelgang. Indien negatief wordt na overleg met de klinisch bioloog beslist om op basis van de kliniek, dit monster eventueel door te sturen. Bij een specifieke aanvraag (niet bloederige en niet vloeibare stoelgang) zal na overleg met de klinisch bioloog beslist worden of dit onderzoek op basis van de kliniek moet uitgevoerd worden. 

Verantwoordelijke