Synoniemen

Clostridium

Aanvraagformulier

Matrix

faeces

Matrix extra

analyse wordt enkel uitgevoerd op vloeibare stoelgang

Afnamerecipiënt

Afnamerecipiënt Extra

faecespotje

Patiëntvoorbereiding

minimum staalvolume: volume van een koffielepel

Monsterverzending intramuros

op kamertemperatuur
staal onmiddellijk na afname naar labo versturen

Uitvoerende afdeling

Uitvoerfrequentie

dagelijks (inclusief weekend- en feestdagen)

Uitvoering In Urgentie

nee

Analysetijd

< 1 week

Beproevingsmethode

GDH antigenscreening met Immunocard STAT! C. difficile GDH-AB (Meridian)

Toxinebepaling dmv PCR (toxine B gen) met BD MAX Cdiff assay (BD) op GDH-positieve stoelgangmonsters of gekweekte C. difficile stammen

Kweek op Chrom-ID C. difficile (BioMérieux) met identificatie (dmv massaspectrometrie)

Referentiewaarden

negatief

Accreditering

ISO 15189 204-MED

Aanrekening onder RIZIV

Ja

RIZIV Nomenclatuur

Opmerking

Voor kinderen < 2 jaar is er geen RIZIV terugbetaling en wordt de C. difficile bepaling niet uitgevoerd tenzij na overleg met de klinisch bioloog. Er wordt 1 stoelgang per dag per patiënt uitgevoerd. Bij een negatief resultaat en bij aanhouden van klinische symptomen kan de volgende dagen een 2de staal opgestuurd en onderzocht worden. 

Verantwoordelijke