Aanvraagformulier

Matrix

urinestaal

Afnamerecipiënt

Patiëntvoorbereiding

minimum staalvolume: 5 mL Voor de verschillende afname-mogelijkheden: zie onder urinecultuur.

Monsterverzending intramuros

op kamertemperatuur
staal onmiddellijk na afname naar labo versturen
indien staal niet direct naar labo kan, in koelkast bewaren

Uitvoerende afdeling

Uitvoer Frequentie Extra

maandag tot vrijdag tussen 7 en 21 uur, op zaterdag, zon- en feestdagen tussen 7 en 15 uur

Uitvoering In Urgentie

nee

Analysetijd

2 uur tot 12 uur

Beproevingsmethode

Antigendetectie van Legionella pneumophila serogroep 1 worden opgespoord dmv immuunchromatografie/ visuele waarneming.

Referentiewaarden

Accreditering

ISO 15189 204-MED

Aanrekening onder RIZIV

Ja

RIZIV Nomenclatuur

Opmerking

Enkel Legionella type 1 kan met deze sneltest worden opgespoord. Een negatief resultaat sluit bijgevolg geen Legionella uit. Een kweek op een respiratoir monster moet ook worden bij-aangevraagd.

Verantwoordelijke