Synoniemen

biopt maag
antrum
fundus
duodenum

Aanvraagformulier

Matrix extra

maagbiopt

Afnamerecipiënt Extra

Portagerm pylori (PORT-PYL) transportmedium, aan monsterontvangst labo (route 169) te bekomen. Koel bewaren (beperkte houdbaarheid)

Monsterverzending intramuros

op kamertemperatuur

Staal in correct transportmedium zo snel mogelijk na afname naar labo versturen. Indien niet onmiddellijk naar labo, staal in transportmedium in koelkast bewaren en volgende ochtend versturen.

Monsterverzending extramuros

Staal in correct transportmedium zo snel mogelijk na afname naar labo versturen. Indien niet onmiddellijk naar labo, staal in transportmedium in koelkast bewaren en volgende ochtend versturen.

Uitvoerende afdeling

Uitvoerfrequentie

dagelijks (inclusief weekend- en feestdagen)

Uitvoering In Urgentie

nee

Analysetijd

< 1 week

Beproevingsmethode

Rechtstreeks microscopisch onderzoek, aërobe en micro-aërofiele kweek met identificatie van gekweekte kiem en antibiogram indien nuttig

Referentiewaarden

Aanrekening onder RIZIV

Ja

RIZIV Nomenclatuur

550373 550384 (kweek)

550093 - 550104 (gevoeligheidsbepaling) 

Opmerking

Een antibiogram wordt enkel uitgevoerd (en terugbetaald) na falen van de antibioticatherapie.

Verantwoordelijke