Synoniemen

GALT

Matrix

bloed

Afnamerecipiënt

Afnamerecipiënt Extra

bloed afkomstig van een perifere vingerprik; minimum drie gevulde cirkels

Monsterverzending intramuros

Verifieer eerst of het bloedkaartje volledig droog is alvorens het te transporteren naar het labo; het bloedkaartje dient hierbij ook afgeschermd te worden van vocht.

Monsterverzending extramuros

Verifieer eerst of het bloedkaartje volledig droog is alvorens het te transporteren naar het labo; het bloedkaartje dient hierbij ook afgeschermd te worden van vocht.

Uitvoerende afdeling

Metabole analyses

Uitvoerfrequentie

wekelijks

Uitvoering In Urgentie

enkel na telefonisch overleg met klinisch bioloog

Analysetijd

1 maand

Analysetijd in urgentie

1 week

Beproevingsmethode

genetic screening processor (GSP) neonatale GALT kit met spectrofotometrische detectie bij 460 nm.

Referentiewaarden bijlage

Klinische relevantie

​Deze test wordt uitgevoerd in tweede lijn, na bepaling van galactose-1-fosfaat. Na detectie van een gestegen galactose-1-fosfaat wordt de GALT analyse gebruikt om onderscheid te maken tussen het verantwoordelijke (en deficiënte) enzyme, GALT of epimerase. 

Aanrekening onder RIZIV

Ja

RIZIV Nomenclatuur

Verantwoordelijke