Matrix

bloed

Afnamerecipiënt

Monsterverzending intramuros

Stabiliteit: max. 4u op kamertemperatuur, 1 maand bij -20°C (plaatjesarm citraatplasma)

Monsterverzending extramuros

Geschikt staaltype voor analyse: plaatjesarm citraatplasma
Minimum staalvolume: 1 mL
Verzendingscondities: diepgevroren, staal mag tijdens verzending niet ontdooien

Stabiliteit: max. 4u op kamertemperatuur, 1 maand bij -20°C (plaatjesarm citraatplasma)

Uitvoerende afdeling

Hematologie en Hemostase

Uitvoerfrequentie

wekelijks

Uitvoering In Urgentie

enkel na telefonisch overleg met klinisch bioloog

Analysetijd

10 dagen

Beproevingsmethode

Optische stollingsdetectie op Sysmex CN-6000 (Siemens)

Referentiewaarden

Accreditering

ISO 15189 204-MED

Aanrekening onder RIZIV

Ja, RIZIV beperkt door diagnoseregel 18

RIZIV Nomenclatuur

Verantwoordelijke

Marie-Berthe Maes