Matrix

bloed

Afnamerecipiënt

Monsterverzending intramuros

Stabiliteit: Max 4u op kamertemperatuur, 1maand bij -20°C (plaatjesarm citraatplasma)

Monsterverzending extramuros

Geschikt staaltype voor analyse: plaatjesarm plasma

Minimum staalvolume: 1mL

Verzendingscondities: diepgevroren, staal mag tijdens verzending niet ontdooien.

 

Stabiliteit: Max 4u op kamertemperatuur, 1maand bij -20°C (plaatjesarm citraatplasma)

Uitvoerende afdeling

Hematologie en Hemostase

Uitvoerfrequentie

wekelijks

Uitvoering In Urgentie

enkel na telefonisch overleg met klinisch bioloog

Analysetijd

10 dagen

Beproevingsmethode

Optische stollingsdetectie op Sysmex CN6000 (Siemens)

Referentiewaarden

Klinische relevantie

Lage waarde bij hemofilie B en sommige consumptiecoagulopathieen

Aanrekening onder RIZIV

Ja

RIZIV Nomenclatuur

Verantwoordelijke

Marie-Berthe Maes