Synoniemen

rode bloedcellen, RBC

Matrix

bloed

Afnamerecipiënt

Uitvoerende afdeling

Hematologie en Hemostase

Uitvoerfrequentie

24 op 24 uur

Uitvoering In Urgentie

ja

Analysetijd

2 uren

Analysetijd in urgentie

1 uur

Beproevingsmethode

Sysmex XN-9100 Doorstroomcytometrie (cellpack DCL) in combinatie met impedantie of met lichtverstrooiing (optisch). Deze parameter wordt ook als POCT bepaald op XN-450.

Referentiewaarden

Accreditering

ISO 15189 204-MED/ ISO 22870 POCT

Aanrekening onder RIZIV

Ja

RIZIV Nomenclatuur

Verantwoordelijke

Catharina Van der Heijden