Synoniemen

Hemlibra

Matrix

bloed

Afnamerecipiënt

Monsterverzending extramuros

​Geschikt staaltype voor analyse: plaatjesarm citraatplasma
Minimum staalvolume: 1 mL
Verzendingscondities: diepgevroren, staal mag tijdens verzending niet ontdooien

Uitvoerende afdeling

Hematologie en Hemostase

Uitvoerfrequentie

wekelijks

Beproevingsmethode

​Optische stollingsdetectie op Sysmex CS-5100 (Siemens), gekalibreerd tov emicizumab

Referentiewaarden

Klinische relevantie

​Opvolging therapie (emicizumab) bij hemofilie A patiënten.

Aanrekening onder RIZIV

Ja

RIZIV Nomenclatuur

Verantwoordelijke

Marie-Berthe Maes