Synoniemen

DAT
Rechtstreekse AntiGlobuline Test
RAGT
Directe Coombs

Matrix

bloed

Afnamerecipiënt

Uitvoerende afdeling

Hematologie en Hemostase

Uitvoerfrequentie

24 op 24 uur

Analysetijd

4 u

Analysetijd in urgentie

1 u

Beproevingsmethode

Kolomagglutinatie methode met automaat (IH1000) of manuele methode met dezelfde reagentia met toestel aflezing (Banjo)​

Aanrekening onder RIZIV

ja

RIZIV Nomenclatuur

ja

Opmerking

indien DAT positief is, volgt een uitsplitsing van de DAT (DAT Differentiatie)​

Verantwoordelijke

Jan Van den Bossche