Matrix

bloed

Afnamerecipiënt

Monsterverzending intramuros

Stabiliteit: max 4u op kamertemperatuur, 1 maand bij -20°C (plaatjesarm citraatplasma)

Monsterverzending extramuros

Geschikt staaltype voor analyse: plaatjesarm citraatplasma
Minimum staalvolume: 1 mL
Verzendingscondities: diepgevroren, staal mag tijdens verzending niet ontdooien

Stabiliteit: max 4u op kamertemperatuur, 1 maand bij -20°C (plaatjesarm citraatplasma)

Uitvoerende afdeling

Hematologie en Hemostase

Uitvoerfrequentie

24 op 24 uur

Uitvoering In Urgentie

ja

Analysetijd

2 uren

Analysetijd in urgentie

1 uur

Beproevingsmethode

Immunoturbiditeitsmeting op Sysmex CN-6000 (Siemens)

Referentiewaarden

Klinische relevantie

Aspecifieke stijging bij infectie, postoperatief, zware inspanningen, sepsis, diffuse intravasale stolling, thrombose, longembolie. Hoge negatieve predictieve waarde met betrekking tot uitsluiting van diep veneuze thrombose en longembolie.

Aanrekening onder RIZIV

Ja

RIZIV Nomenclatuur

554455 554466 , beperkt door diagnoseregel 83 (mag slechts worden aangerekend aan de ZIV in geval van vermoeden van diepe veneuze trombose, longembool, zwangerschapsverwikkeling of diffuse intravasculaire stolling)

Verantwoordelijke

Marie-Berthe Maes