Synoniemen

keelwisser
nasopharynx
sinus
middenoor
sputum
endo-tracheaal aspiraat
bronchusaspiraat
BAL
pleuravocht
kweek
cultuur
luchtwegen

Aanvraagformulier

Matrix

respiratoir monster

Afnamerecipiënt

Patiëntvoorbereiding

Sputum: Opgehoest sputum dient van goede kwaliteit te zijn (geen speeksel!): indien het aantal epitheelcellen groter is of gelijk aan het aantal leucocyten wordt het staal niet verder verwerkt op het laboratorium.

Monsterverzending intramuros

op kamertemperatuur
staal onmiddellijk na afname naar labo versturen
indien staal niet onmiddellijk naar labo, in koelkast bewaren.

Uitvoerende afdeling

Uitvoerfrequentie

dagelijks (inclusief weekend- en feestdagen)

Uitvoering In Urgentie

nee

Analysetijd

< 1 week

Beproevingsmethode

rechtstreeks microscopisch onderzoek, aërobe en anaërobe kweek met identificatie van gekweekte kiemen en antibiogram(men) indien nuttig

Referentiewaarden

commensale flora of steriel afhankelijk van het monster
Zie referentiewaarden

Aanrekening onder RIZIV

Ja

RIZIV Nomenclatuur

550336 550340 (respiratoire monsters uitgez. BAL en keeluitstrijk)

550314 - 550325 (exclusief voor keeluitstrijk)

550351 550362 (exclusief voor BAL)

Opmerking

Op specifieke aanvraag: gisten, schimmels, Legionella spp., Mycobacteriën. Bij BAL vochten wordt standaard altijd gezocht naar Mycobacteriën, respiratoire virussen en Legionella.

Verantwoordelijke