Synoniemen

Gardnerella vaginalis
Neisseria gonorrhoeae
Streptococcus agalactiae
Trichomonas vaginalis
Mycoplasma
Ureaplasma
Fertiliteit
Vaginaal monster
Sperma

Aanvraagformulier

Matrix extra

gynaecologische/ andrologische monsters

Afnamerecipiënt

Patiëntvoorbereiding

Voor bacteriologisch onderzoek: één wisser (roze dop) voor rechtstreeks microscopisch onderzoek, gramkleuring en kweek. Een fijnere wisser (oranje dop) kan ook gebruikt worden (vb. voor urethra man).

Monsterverzending intramuros

op kamertemperatuur
staal onmiddellijk na afname naar labo versturen indien staal niet onmiddellijk naar labo, in koelkast bewaren.

Uitvoerende afdeling

Uitvoerfrequentie

dagelijks (niet op weekend- en feestdagen)

Uitvoering In Urgentie

nee

Analysetijd

< 1 week

Beproevingsmethode

Rechtstreeks microscopisch onderzoek en gramkleuring inclusief Nugent-score. Kweek van pathogenen uit genitale tractus (inclusief Neisseria gonorrhoea, Gardnerella vaginalis, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma spp.) met identificatie (dmv manuele biochemische identificatie en/of massaspectrometrie).

Referentiewaarden

Aanrekening onder RIZIV

Ja

RIZIV Nomenclatuur

550395 550406 (voor cultuur uitgez. Mycoplasma/Ureaplasma)

550513 - 550524 (exclusief voor Mycoplasma/Ureaplasma)

 

Verantwoordelijke