Synoniemen

voetkliniek
decubitus
bijtwonde
etter
biopt
wonde
vocht
weefsel
abces
klier

Aanvraagformulier

Matrix

biopt
vocht
weefsel

Matrix extra

wonden, etter, abces, klier

Afnamerecipiënt

Afnamerecipiënt Extra

Wisser in virustransportmedium. Methode via spuit is te verkiezen (zie onder patiëntvoorbereiding).

Patiëntvoorbereiding

Zie bijlage

Patiëntvoorbereiding bijlage

Monsterverzending intramuros

op kamertemperatuur
staal onmiddellijk na afname naar labo versturen indien niet onmiddellijk naar labo, staal in koelkast bewaren.

Uitvoerende afdeling

Uitvoerfrequentie

dagelijks (inclusief weekend- en feestdagen)

Uitvoering In Urgentie

nee

Analysetijd

< 1 week

Beproevingsmethode

rechtstreeks microscopisch onderzoek, aërobe en anaërobe kweek met identificatie van gekweekte kiemen en antibiogram(men) indien nuttig

Referentiewaarden

Aanrekening onder RIZIV

Ja

RIZIV Nomenclatuur

550373 550384 (voor aërobe cultuur)

550410 550421 (voor anaërobe cultuur)

550734 550745 (voor antibiogram)

Opmerking

op specifieke aanvraag: opsporen gisten, schimmels, mycobacteriën (enkel op weefsels)

Verantwoordelijke