Synoniemen

divers
vocht
cerebrospinaal vocht
CSF
CSV
peritoneaal dialysevocht
lichaamsvreemd materiaal
katheter
tip
prothese
klep
meconium
screening steriele ruimte

Aanvraagformulier

Matrix

CSV
vocht

Matrix extra

divers: vochten, biopt, lichaamsvreemd materiaal etc.

Afnamerecipiënt

Afnamerecipiënt Extra

maagantrum, -fundus en duodenumbiopten: recipiënt met 5 ml BHI

Patiëntvoorbereiding

Ideaal: staal in spuit of steriel afgesloten potje Indien toch wissers worden gebruikt: Voor bacteriologisch onderzoek: ideaal 2 wissers: een koolstofwisser met zwarte dop voor de kweek en een gewone wisser met rode dop voor rechtstreeks onderzoek en gramkleuring; indien slechts 1 wisser wordt afgenomen dan is het best om een koolstofwisser te gebruiken; een fijnere wisser(oranje dop) kan ook gebruikt worden (bv. voor urethra man) maar mag dan NIET getransporteerd worden in een virustransportmedium. Voor onderzoek naar Chlamydia en/of virussen dient een fijne wisser (oranje dop) gebruikt te worden. Wisser dient in virustransportmedium te worden geplaatst.
Lumbaalpunctie: zittende houding:
- op de rand van het bed
- benen eventueel op een stoel - kussen tegen het abdomen, armen over het kussen
- hoofd voorovergebogen
- schouders recht, rug licht gebogen indien mogelijk
liggende houding:
- zijligging, bed in horizontale stand
- hoofdkussen verwijderen
- kussen onder de zijkant van het lichaam
- wervelzuil evenwijdig met het vlak van het bed
- knieën tegen de borst optrekken
- hoofd vooroverbuigen
- VK houdt hals en dijen vast  patiënt ligt met een bolle rug

- de arts bepaalt de punctieplaats (meestal L3-L4 of L4- L5) aan de hand van het niveau van de heupkammen
- bedbeschutting aanbrengen tegen de rug van de patiënt

Onmiddellijk vóór de punctie:

- uitzonderlijk kan het nodig zijn de punctieplaats te ontharen door te clippen
- handen wassen
- punctieplaats ruim ontsmetten met iso-Betadine® dermicum vanuit de middellijn tot en met de beide heupkammen (concentrisch)
- steriel veld aanbieden
- de arts legt het steriel veld (60 x 90 cm) tegen de rug
- steriele handschoenen aanbieden
- de arts doet steriele handschoenen aan
- lumbaalpunctienaald aanbieden
- de arts doet de LP

CSV opvangen:

- telkens 1 ml of 15 druppels:
1ste recipiënt: labo microbiologie (serologie en/of bacteriologie)
2de recipiënt: labo biochemie: glucose, eiwitten en eiwitelektroforese
3de recipiënt: labo hematologie: WBC, RBC en maligne cellen
eventueel 4de recipiënt voor wetenschappelijk onderzoek
opmerking: géén CSV overhevelen van het éne recipiënt naar het andere!

lumbale naald verwijderen:

- Lumbaalpunctienaald wordt verwijderd (vóór het verwijderen van de naald wordt de geleider gedeeltelijk teruggeplaatst)
- de arts deponeert de punctienaald in de naaldencontainer
- punctieplaats even afdrukken
- snelverbandje aanbrengen
- materiaal opruimen
Nazorg
- op voorschrift onmiddellijk na de punctie een bloedstaal nemen voor labo biochemie: glucose en eiwit
- houding van de patiënt:
- ½ uur in Trendelenburg-ligging, platte ruglig of buiklig, zonder hoofdkussen
- daarna 4 uur platte bedrust met hoofdkussen (mag ook in zijlig)
- daarna mag de patiënt uit bed
- (indien de Trendelenburg-ligging problemen geeft, bv. ademhalingsproblemen, moet de patiënt 24 uur platte bedrust houden, met een hoofdkussen)
- de patiënt moet veel drinken

Monsterverzending intramuros

-op kamertemperatuur
-staal onmiddellijk na afname naar labo versturen indien niet onmiddelijk naar labo, staal in koelkast bewaren.

Uitvoerende afdeling

Uitvoerfrequentie

dagelijks (inclusief weekend- en feestdagen)

Uitvoering In Urgentie

nee

Analysetijd

< 1 week

Beproevingsmethode

-rechtstreeks microscopisch onderzoek

-aerobe en anaerobe kweek met identificatie van gekweekte kiemen en antibiogram(men) indien nuttig

Referentiewaarden

Accreditering

ISO 15189 204-MED

Aanrekening onder RIZIV

Ja

RIZIV Nomenclatuur

550373 550384 (voor aërobe cultuur)

550410 550421 (voor anaërobe cultuur)

550734 550745 (voor antibiogram)

Opmerking

op specifieke aanvraag: gisten, schimmels, mycobacteriën, virussen

Verantwoordelijke