Aanvraagformulier

Matrix

faeces

Afnamerecipiënt

Patiëntvoorbereiding

minimum staalvolume: ter groote van een koffielepel.

Monsterverzending intramuros

Staal onmiddellijk naar labo versturen. Indien staal niet onmiddellijk op labo, op kamertemperatuur bewaren.

Uitvoerende afdeling

Uitvoerfrequentie

dagelijks (niet op weekend- en feestdagen)

Uitvoering In Urgentie

nee

Analysetijd

1 tot 3 dagen

Beproevingsmethode

Kleuring rechtstreeks op monster door gemodifieerde Ziehlkleuring/microscoop.

Referentiewaarden

Accreditering

ISO 15189 204-MED

Aanrekening onder RIZIV

Ja

RIZIV Nomenclatuur

Verantwoordelijke