Matrix

bloed
CSV

Afnamerecipiënt

steriele buis

Uitvoerende afdeling

Uitvoer Frequentie Extra

dagelijks (inclusief weekend- en feestdagen)

Beproevingsmethode

immuunchromatografische test voor de kwalitatieve bepaling van cryptococcen antigenen in serum of CSV (Immuno-Mycologics, IMMY)

Referentiewaarden

Accreditering

ISO 15189 204-MED

Aanrekening onder RIZIV

ja

RIZIV Nomenclatuur

Verantwoordelijke