Matrix

bloed

Afnamerecipiënt

Afnamerecipiënt Extra

op 37°C

Patiëntvoorbereiding

lege tube voorverwarmen op 37°C (voor de bloedafname)
monster op dienst en gedurende verzending bewaren op 37°C

Monsterverzending intramuros

op 37°C

Monsterverzending extramuros

op 37°C

Uitvoerende afdeling

Hematologie en Hemostase

Uitvoerfrequentie

wekelijks

Uitvoer Frequentie Extra

enkel op maandag na afspraak

Uitvoering In Urgentie

nee

Beproevingsmethode

Neerslag van fibrinogeen na bewaring van het monster bij 4°C gedurende 5 dagen.

Referentiewaarden

Aanrekening onder RIZIV

Ja

RIZIV Nomenclatuur

Verantwoordelijke

Marie-Berthe Maes