Synoniemen

Screening

Aanvraagformulier

Matrix extra

rectale wissers

Afnamerecipiënt

Patiëntvoorbereiding

Zie bijlage

Patiëntvoorbereiding bijlage

Monsterverzending intramuros

​op kamertemperatuur
staal onmiddellijk na afname naar labo versturen

indien niet onmiddellijk naar labo, staal in koelkast bewaren

Uitvoerende afdeling

Uitvoerfrequentie

dagelijks (inclusief weekend- en feestdagen)

Uitvoering In Urgentie

nee

Analysetijd

3 (indien negatief) tot 5 dagen

Beproevingsmethode

​enten aangepaste voedingsbodems en/of aanrijkingsbodems, uitvoeren van identificatietesten en aangepaste gevoeligheidsbepalingen voor significante isolaten

Referentiewaarden

Accreditering

ISO 15189 204-MED

Aanrekening onder RIZIV

Ja

RIZIV Nomenclatuur

Opmerking

Screeningen die na 15:00u toekomen, worden pas de volgende dag ingezet.

Verantwoordelijke