Synoniemen

Von Willebrand Factor collagen binding assay
VWF:CB, CBA

Matrix

bloed

Afnamerecipiënt

Monsterverzending intramuros

Stabiliteit: Max 4u op kamertemperatuur, 1 maand bij -20°C, 6 maanden bij -80°C (plaatjesarm citraatplasma)

Monsterverzending extramuros

Geschikt staaltype voor analyse: plaatjesarm citraatplasma

Minimum staalvolume: 1mL

Verzendingscondities: diepgevroren, staal mag tijdens verzending niet ontdooien.

 

Stabiliteit: Max 4u op kamertemperatuur, 1 maand bij -20°C, 6 maanden bij -80°C (plaatjesarm citraatplasma)

Uitvoerende afdeling

Hematologie en Hemostase

Uitvoerfrequentie

maandelijks

Uitvoering In Urgentie

enkel na telefonisch overleg met klinisch bioloog

Analysetijd

10 dagen

Beproevingsmethode

ELISA

Referentiewaarden

Klinische relevantie

Verlaagde waarden bij von Willebrand Ziekte.

 

Aanrekening onder RIZIV

Ja

RIZIV Nomenclatuur

Verantwoordelijke

Marie-Berthe Maes