Synoniemen

opsporen stollingsinhibitor

Matrix

bloed

Afnamerecipiënt

Monsterverzending intramuros

Stabiliteit: max. 4u op kamertemperatuur, 1 maand bij -20°C (plaatjesarm citraatplasma)

Monsterverzending extramuros

Geschikt staaltype voor analyse: plaatjesarm citraatplasma
Minimum staalvolume: 1 mL
Verzendingscondities: diepgevroren, staal mag tijdens verzending niet ontdooien

Stabiliteit: max. 4u op kamertemperatuur, 1 maand bij -20°C (plaatjesarm citraatplasma)

Uitvoerende afdeling

Hematologie en Hemostase

Uitvoerfrequentie

wekelijks

Uitvoering In Urgentie

nee

Analysetijd

10 dagen

Beproevingsmethode

Optische stollingsdetectie op Sysmex CN6000 (Siemens)

Referentiewaarden

Klinische relevantie

Stollingstest voor het aantonen van een verworven inhibitor/ circulerend anticoagulans, eender welk type.

Aanrekening onder RIZIV

Ja, RIZIV beperkt door diagnoseregel 17

RIZIV Nomenclatuur

Verantwoordelijke

Marie-Berthe Maes