Matrix

bloed

Afnamerecipiënt

Monsterverzending intramuros

​Staal onmiddellijk na afname naar labo versturen.

Monsterverzending extramuros

Geschikt staaltype voor analyse: serum

Minimum staalvolume: 1 mL

Verzendingscondities: -20°C

Uitvoerende afdeling

Metabole analyses

Uitvoerfrequentie

2-wekelijks

Uitvoering In Urgentie

enkel na telefonisch overleg met klinisch bioloog

Analysetijd

2 weken

Analysetijd in urgentie

1 week

Beproevingsmethode

Enzymatisch met fotometrische eindbepaling.

Referentiewaarden bijlage

Klinische relevantie

Biotinidasedeficiëntie verhindert recyclage van de cofactor biotine en heeft een impact op verschillende metabole pathways.

Externe kwaliteitscontrole (EQC)

Ja

Aanrekening onder RIZIV

Ja

RIZIV Nomenclatuur

Verantwoordelijke