Synoniemen

beta-glucosidase
Ziekte (syndroom) van Gaucher
LSD
ABG

Matrix

bloed

Afnamerecipiënt

Afnamerecipiënt Extra

bloed afkomstig van een perifere vingerprik; minimum drie gevulde cirkels

Monsterverzending intramuros

Verifieer eerst of het bloedkaartje volledig droog is alvorens het te transporteren naar het labo; het bloedkaartje dient hierbij ook afgeschermd te worden van vocht.

Monsterverzending extramuros

Verifieer eerst of het bloedkaartje volledig droog is alvorens het te transporteren naar het labo; het bloedkaartje dient hierbij ook afgeschermd te worden van vocht.  Onmiddellijk verzenden op kamertemperatuur of bij -20°C in plastic zakje met droogmiddel.

Uitvoerende afdeling

Metabole analyses

Uitvoerfrequentie

2-wekelijks

Uitvoering In Urgentie

enkel na telefonisch overleg met klinisch bioloog

Analysetijd

1 maand

Analysetijd in urgentie

1 week

Beproevingsmethode

enzymatische activiteitsbepaling via een FIA-MS/MS methode​ met de analysekit van Perkin Elmer.

Referentiewaarden bijlage

Klinische relevantie

​De analyse draagt bij tot de klinische diagnose van de ziekte van Gaucher.

 

Accreditering

ISO 15189 204-MED

Externe kwaliteitscontrole (EQC)

Ja

Aanrekening onder RIZIV

Ja

RIZIV Nomenclatuur

Opmerking

Omwille van de sterke gelijkenis met Niemann-Pick type A/B, worden de enzymactiviteiten van beide ziekten altijd samen uitgevoerd.

Verantwoordelijke