Synoniemen

Geactiveerd proteïne C resistentie (genormaliseerde ratio)
Screening Factor V Leiden

Matrix

bloed

Afnamerecipiënt

Monsterverzending extramuros

Geschikt staaltype voor analyse: plaatjesarm citraatplasma
Minimum staalvolume: 1 mL
Verzendingscondities: diepgevroren, staal mag tijdens verzending niet ontdooien

Uitvoerende afdeling

Hematologie en Hemostase

Uitvoerfrequentie

wekelijks

Uitvoering In Urgentie

nee

Beproevingsmethode

Optische stollingsdetectie op Sysmex CN-6000 (Siemens)

Referentiewaarden

​cut off voor screening aanwezigheid Factor-V-Leiden mutatie: APC-R < 0.7

Klinische relevantie

Screening voor opsporing van de factor V Leiden mutatie. In deze gevallen een verminderde ratio ( < 0.7). De aanwezigheid van de mutatie moet moleculair bevestigd worden!

Aanrekening onder RIZIV

Ja,RIZIV beperkt door diagnoseregel 20 (enkel aanrekening RIZIV bij patiënten van minder dan 55 jaar met een thrombotisch proces, bij patiënten met een familiale anamnese van recidiverende thrombosen, of in geval van diffuse intravasale stolling)

RIZIV Nomenclatuur

Verantwoordelijke

Marie-Berthe Maes