Synoniemen

AT3

Matrix

bloed

Afnamerecipiënt

Monsterverzending intramuros

Stabiliteit: max 4u op kamertemperatuur, 1 maand bij -20°C (plaatjesarm citraatplasma)

Monsterverzending extramuros

Geschikt staaltype voor analyse: plaatjesarm citraatplasma
Minimum staalvolume: 1 mL
Verzendingscondities: diepgevroren, staal mag tijdens verzending niet ontdooien

Stabiliteit: max 4u op kamertemperatuur, 1 maand bij -20°C (plaatjesarm citraatplasma)

Uitvoerende afdeling

Hematologie en Hemostase

Uitvoerfrequentie

24 op 24 uur

Uitvoer Frequentie Extra

i.k.v. trombofiliescreening (Extern): Wekelijks

Uitvoering In Urgentie

ja

Analysetijd

2 uur

Analysetijd in urgentie

1 uur

Beproevingsmethode

Colorimetrisch 405 nm (pNA) op Sysmex CN-6000 (Siemens)

Referentiewaarden

Klinische relevantie

Lage waarden bij erfelijke antitrombine deficientie, leveraandoeningen, nefrotisch syndroom, trombose, sepsis, consumptiecoagulopathieen, heparine.

Aanrekening onder RIZIV

Ja

RIZIV Nomenclatuur

Verantwoordelijke

Marie-Berthe Maes