Synoniemen

Anti Xa bepaling, Low Molecular Weight Heparine, LMWH, unfractionated heparine, UFH

Matrix

bloed

Afnamerecipiënt

Patiëntvoorbereiding

Patiënt onder LMWH : afname 4uur na inspuiting (piekwaarde) of 1 uur voor inspuiting (dalwaarde)​

Monsterverzending intramuros

Staal moet binnen 1 uur na afname op labo afgeleverd worden ​

Stabiliteit (plaatjesarm citraatplasma): max 4u op kamertemperatuur, 1 maand bij -20°C 

Monsterverzending extramuros

Geschikt staaltype voor analyse: plaatjesarm citraatplasma
Minimum staalvolume: 1 mL
Verzendingscondities: diepgevroren, staal mag tijdens verzending niet ontdooien​

Staal moet binnen 1 uur na afname gecentrifugeerd en gefractioneerd zijn

Stabiliteit (plaatjesarm citraatplasma): max. 4u op kamertemperatuur, 1 maand bij -20°C

Uitvoerende afdeling

Hematologie en Hemostase

Uitvoerfrequentie

24 op 24 uur

Uitvoering In Urgentie

ja

Analysetijd

2 uur

Analysetijd in urgentie

1 uur

Beproevingsmethode

anti-Xa assay op Sysmex CN-6000 (Siemens Innovance anti-Xa)​

Aanrekening onder RIZIV

Ja, RIZIV beperkt door diagnoseregel 107 (zie onder)

RIZIV Nomenclatuur

553313 553324

Diagnoseregel 107: De verstrekking 553313-553324 mag alleen worden aangerekend in geval van een behandeling met heparine of factor Xa-inhibitoren in de volgende omstandigheden: bij een zwangere vrouw, een kind van minder dan 18 jaar, een patiënt met nierinsufficiëntie, een patiënt met BMI hoger dan 30 of lager dan 18, bij hemorragische diathese, bij terugkerende tromboses onder behandeling, bij patiënten onder ECMO (extracorporele membraanoxygenatie), bij patiënten in peri-operatoire periode of in geval van behandeling met een antidotum.

Verantwoordelijke

Marie-Berthe Maes