Synoniemen

Cystine (urine)

Matrix

bloed
CSV
urinestaal

Patiëntvoorbereiding

Staalname tijdens kritieke periode.

Monsterverzending intramuros

Staal onmiddellijk na afname naar labo versturen.

Monsterverzending extramuros

Geschikt staaltype voor analyse: heparineplasma, urine of CSV

Minimum staalvolume: 0.1 mL

Verzendingscondities: -20°C

Uitvoerende afdeling

Metabole analyses

Uitvoerfrequentie

wekelijks

Uitvoering In Urgentie

enkel na telefonisch overleg met klinisch bioloog

Analysetijd

1 maand

Analysetijd in urgentie

1 week

Beproevingsmethode

LC-MS/MS

Referentiewaarden bijlage

Klinische relevantie

Opsporen van metabole aandoeningen.

Externe kwaliteitscontrole (EQC)

Ja

Aanrekening onder RIZIV

Ja

RIZIV Nomenclatuur

Bloed: 540050 - 540061
CSV: 544375 - 544386
Urine: 543034 - 543045

Verantwoordelijke