Synoniemen

AASA

Matrix

urinestaal

Afnamerecipiënt

steriele buis

Monsterverzending intramuros

​afname op ijswater en onmiddellijk transporteren naar labo

Monsterverzending extramuros

​gekoelde afname, zo snel mogelijk invriezen en ingevroren transporteren

Uitvoerende afdeling

Metabole analyses

Uitvoerfrequentie

2-wekelijks

Uitvoer Frequentie Extra

dringend na overleg met klinisch bioloog

Uitvoering In Urgentie

enkel na telefonisch overleg met klinisch bioloog

Beproevingsmethode

Analyse door middel van een UPLC-MS/MS systeem en een analytische kolom.

Klinische relevantie

​Vitamine B6 afhankelijke epilepsie kan te wijten zijn aan een verminderde productie/beschikbaarheid van pyridoxaal-5-fosfaat of door inactivatie van pyridoxaal-5-fosfaat door accumulatie van alfa aminoadipine semialdehyde en piperideine-6-carboxylaat. Dosage van beide accumulatieproducten geeft uitsluitsel over de werking van het alfa aminoadipine semialdehyde dehydrogenase.

Test omvat ook

Accreditering

ISO 15189 204-MED

Aanrekening onder RIZIV

neen, test wordt aangerekend via de referentie-activiteiten

Aanrekening patiënt

neen

Verantwoordelijke